Dokumenty

Pozvánka na I. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
pdf Pozvánka na I. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
MV SR - Pátranie po hľadanej osobe
zverejnenie popisu hľadanej osoby - nebezpečného páchateľa
pdf V prípade že by ste nebezpečného páchateľa spozorovali ihneď oznámiť na najbližšom OO PZ alebo na tel. č. 158
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
docx Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
doc Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
doc Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
doc Oznámenie o doručovaní kandidátky do obecného zastupiteľstva a pre starostu obce
doc Zverejnenie Emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK
doc Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti
pdf Zoznam kandidátov pre voľby starostu
pdf Zoznam kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
pdf Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 2018
Návrh VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Pripomienkové konanie
pdf Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kraskovo, ktorým sa mení VZN č. 3/2016
pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kraskovo, ktorým sa mení VZN č. 3/2016
Zoznam registrovaných kandidátov
pdf Zoznam registrovaných kandidátov #1
pdf Zoznam registrovaných kandidátov #2
Obchodná verejná súťaž
doc Obchodná verejná súťaž
doc Obchodná verejná súťaž č. 2/2016
doc Obchodná verejná súťaž
doc Obchodná verejná súťaž 26.9.2017
PHSR na roky 2016-2022
PHSR MR Teplý Vrch 2016-2022
pdf PHSR MR Teplý Vrch 2016-2022
NKÚ SR - 2016
PROTOKOL o výsledku kontroly evidencie a nakladania s pozemkami obcí SR od 12.2.2016 do 1.4.2016
pdf PROTOKOL o výsledku kontroly evidencie a nakladania s pozemkami obcí SR
Súpis uhradených faktúr
za rok: 2012,2013,2014
pdf došlé faktúry za rok 2014
pdf došlé faktúry za rok 2013
pdf Došlé faktúry za rok 2012