Dokumenty

Obchodná verejná súťaž
doc Obchodná verejná súťaž
doc Obchodná verejná súťaž č. 2/2016
doc VZN č. 3/2016 na pripomienkové konanie, v lehote 10 dní, ktoré začína plynúť dňa 29.11.2016
PHSR na roky 2016-2022
PHSR MR Teplý Vrch 2016-2022
pdf PHSR MR Teplý Vrch 2016-2022
NKÚ SR - 2016
PROTOKOL o výsledku kontroly evidencie a nakladania s pozemkami obcí SR od 12.2.2016 do 1.4.2016
pdf PROTOKOL o výsledku kontroly evidencie a nakladania s pozemkami obcí SR
Súpis uhradených faktúr
za rok: 2012,2013,2014
pdf došlé faktúry za rok 2014
pdf došlé faktúry za rok 2013
pdf Došlé faktúry za rok 2012