Aktuality

Zverejnenie elektronickej adresy
na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Kraskovo: kraskovo.obec@gmail.com

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kraskovo na obdobie 2017-2023Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kraskovo
na obdobie 2017 – 2023
Obecné zastupiteľstvo obce Kraskovo
1.      Vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 4

V. ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu regiónu Malohontu

Country fest Kokava nad Rimavicou

Obchodná verejná súťaž 2/2016
Obec Kraskovo

vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a odst.1 zákona 138/91 Zb. Zákona o

Obchodná verejná súťaž č. 1/2016