Aktuality

OZNAM O ODPOČÍTAVANÍ ELEKTROMEROV
Oznamujeme občanom obce Kraskovo, že dňa 11.9.2018, tj. zajtra v čase od 08.00 hod. bude zamestnanec SSE, a.s. Žilina,

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického kraja


Zoznam registrovaných kandidátov
Zoznam registrovaných kandidátov #1

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 4. novembra 2017

Obchodná verejná súťaž 1/2017Obec Kraskovo vyhlasuje v zmysle  § 9a odst.1 zákona 138/91 Zb. zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zverejnenie elektronickej adresy
na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Kraskovo: kraskovo.obec@gmail.com

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kraskovo na obdobie 2017-2023Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kraskovo
na obdobie 2017 – 2023
Obecné zastupiteľstvo obce Kraskovo
1.      Vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 4

Obchodná verejná súťaž 2/2016
Obec Kraskovo

vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a odst.1 zákona 138/91 Zb. Zákona o

1   |   2      »